Aktuellt

      Vi slår vakt om de demenssjukas

                VÄLFÄRD

             BLI MEDLEM

     Medlemsavgift 150 kr/år  + en

         familjemedlem 50 kr/år

      Betalas enklast på bankgirot.

         Skriv namn och adress!

       Vara medlem är att göra en

               insats.

 

Aktiviteter 2017 Pajala DemAktiviteter 2017 Pajala DemensföreningensföreningAktiviteter 2017 Pajala Demensförening


Styrelsen vald 2021

Ordförande:          Sekreterare:       Kassör:

Eila Mattsson          Daga Nyberg       Gunnel Hangasjärvi 

Pajala                      Pajala                  Pajala

070-21 60 599         072-21 10 957     070-23 99 189


Ledamöter:

Vera Niemi              Birgitta Pääjärvi   Gudrun Pekkari     Margareta Lehto

Pajala                      Pajala                  Pajala                    Pajala

073-84 95 626         072-53 27 474     073-81 66 026      070-65 35 506


Vice ordf.                    Suppleanter

Lennart Kyrö            Irene Johansson   Sonja Kumpula   Anna-Greta Fredriksson

Korpilombolo            Boden                   Kaalamakoski     Pajala

070-37 43 580          072-586 38 36      072-53 27 474    070-51 61 933


Suppleant

Ove Falk

Pajala 

070-69 93 306

  

Sonja o Eila Invald i PAHOS, Handikappades Samorganisationer där även PRO och SPF ingår. Ersättare Daga.Verksamhetsberättelse 2020

Årets arbete inleddes med att styrelsen samlades till möte 18 februari för planering av nya

året 2020.


Medlemmar

Antalet medlemmar 134.


Styrelsen

Styrelsen har haft 3 protokollförda styrelsemöten.

KTR,Kommunala Tillgänglighetsrådet har haft fyra sammanträden.

PAHOS, Pajala Handikappades Samorganisation (där även PRO och SPF ingår) har haft en

sammankomst.


Medlemsvärvning/Marknadsföring

Bedrivs i samband med utåtriktade aktiviteter, via annonstidningen Tornedalsbladet som kommer ut

till varje hushåll i kommunen 25 gånger per år, har vi en stående annonsruta.


Internationella Alzheimerdagen

Föreningen anordnade en informationsdag: Soltorget, Pajala, Annonserades  i Pajala Gratistidning.

C:a 30 besökare. FHM rekommendationer: Hålla avstånd.

Underhållning med Hilding och Sören, Vuxenskolan, Digitalt.

Bord med informationsmaterial samt Broschyrer: Gratis

Föreläsning: Anhörigstöd i Pajala kommun.

Dagen avslutades med Kaffe, the samt fika i papperspåse.


Utåtriktade aktiviteter

Café Förgätmigej                                                                                                                                               i 11 mars i Kitkiöjärvi, f.d. skolan Program: Information om Demensförenings verksamhet.

Föreläsning Anhörigstöd i Pajala kommun

Underhållning Sören Pekkari och Hilding Niemi, Vuxenskolan  c:a 30 personer


Anhörig/Närståendestöd

Under hösten 2019 påbörjades samarbete i studiecirkelform med Vuxenskolan, Pajala kommun och Pajala

Demensförening i Anhörig/Närståendestöd till personer med demens.

16/1-20 Inbjöds Ann-Sofi Larsson, tidigare anhörigstödjare, att föreläsa om personer med demens.

13/3 Inbjöds Enhetschef Ylva Eriksson samt en personal från verksamheten Ängsbacken och Björkkullen.

Lokal: Vuxenskolan.

Annonserades i Pajala Gratistidning, Tornedalsbladet, Facebook Vuxenskolan.


Medlemsutskick

Styrelsen gör utskick till alla medlemmar c:a 2 ggr/år med aktuell information.

Årets utskick med julhälsning innehörr en överraskning TRISSlott med förhoppning om storvinster.


Övrigt

Från verksamhetsåret 2020

Minneskort/Kondoleans och Medlemsvärvning pågår under hela året.

Vi jobbar med konkreta frågor i KTR, Kommunala Tillgänglighetsrådet och PAHOS,

Handikappades Samorganisation, att personer med demenssjukdom i vår kommun

ska få en värdig ålerdom.

Demensföreningen har haft ett tungt/tråktigt år med Corona pandemi, som pågår

fortfarande trots att vårsolen lyser upp och förgyller vardagen.


Pajala 2021-04-14