Verksamhet

Verksamhet

Vår vision

Vi ska arbeta för att demenssjuka ska få en värdig ålderdom 

Stödorden är

 • personlig integritet
 • innehållsrika dagar
 • social samvaro
 • få hjälp att bibehålla de funktioner man har kvar
 • rehabilitering på lika vilkor efter organisk sjukdom t.ex. brutet lårben för att återfå de funktioner man hade före sjukdomen


Vårt mål är att

 

 • förändra och förbättra för demenssjuka och deras anhöriga i vår kommun
 • vi gör det genom att alltid och i alla sammanhang utgå från den demenssjuka och dennes anhöriga i centrum
 • vi ska se på frågorna med deras ögon
 • vi ska vara deras röst i samhället
 • vi ska vara deras fackförening


Vår viktigaste resurs är engagemang

Vårt redskap är kunskap

 • ha stödorden om värdig ålderdom som måttstock som allt annat ska mätas mot
 • vad är det som händer rent fysiskt när man drabbas av demens?hur är det att vara demenssjuk? Hur känns det? Hur fungerar man?
 • hur är det att vara anhörig till en demenssjuk?
 • hur ser utredningskedjan ut i vår kommun?hur ser den kommunala omsorgen ut för demenssjuka i vår kommun?
 • hur ser den medicinska vården ut för demenssjuka i vår kommun?
 • hur bör man bemöta demenssjuka människor?


Vi arbetar med delmål

 

Utifrån målet gör vi delmål som vi sätter upp i årliga verksamhetsplaner.

Verksamhetsplanerna gör vi med utgångspunkt från våra resurser.